Skip to main content

II РЕДОВНА СКУПШТИНА ИСТРАЖИВАЧКО ИЗДАВАЧКОГ ЦЕНТРА „СТАРИ ВЛАХ“

Шестога априла од 11 часова у прелепом амбијенту свечане „Inkognito“ сале ИН Хотела у Београду Истраживачко издавачки центар „Стари Влах“ одржао је своју другу редовну годишњу Скупштину и промовисао свој часопис-годишњак „Стари Влах“.

Скупштина је почела минутом ћутања за све преминуле чланове Удружења у периоду између две Годишње Скупштине.

Након тога председник Скупштине професор др Мирко Васиљевић (у даљем тексту председавајући) позвао је Миломира Краговића да каже неколико речи о преминулом Милинку Бујишићу, једном од оснивача Удружења и главном и одговорном уреднику свих издања које је ИИЦ „Стари Влах“ до сада урадио.

Господин Краговић, како сам рече, са почившим Милинком се познаје и дружи пола века. У том периоду их је веома често везивала професија и трајно пријатељство до краја животног пута. Надахнуто, често емотивно до ивице суза, присетио се неких њихових заједничких тренутака који су обојици обележили живот.

Због тужних догађаја који су обележелили претходних десетак дана, председавајући је пренео присутнима да поздравне говоре и честитке за успешан рад, који се уобичајено дешавају на почетку оваквих догађаја нећемо овог пута чинити, али ипак ћемо прочитати писмо подршке нашег земљака – Министра у Влади Републике Србије г. Николе Селаковића, којим потврђује успешност и квалитет рада нашег Центра у протеклом периоду.

 1. У радном делу Скупштине за ову седницу је једногласно усвојен следећи Дневни ред:
 2. Усвајање Дневног реда
 3. Избор радног председништва, записничара и два оверача записника
 4. Извештај Надзорног одбора за 2023. годину
 5. Извештај о раду ИИЦ „СВ“ за 2023. годину и Програм рада ИИЦ „СВ“ 2024. годину
 6. Додела годишње награде ИИЦ „Стари Влах“ – Повеља Стари Влах
 7. Промене у руководећим структурама Истраживачко издавачког центра „Стари Влах“
 8. Разнo:
 9. Сервисне информације и
 10. Промоција Годишњака Стари Влах.

 1. Да би Скупштина могла да ради и пуноважно доноси Одлуке у складу Статута чланови Скупштине су изабрали Радна тела и то: Радно председништво састава: Данко Полић, Катарина Руљевић Ђајић и проф.др Мирко Васиљевић, за записничара је изабран Иван Кнежевић, а за овераче записника Миломир Краговић и Ивана Требјешанин.

3.

На основу чл. 42. Статута Истраживачко издавачког центра „Стари Влах“ Надзорни одбор подноси Скупштини на усвајање ИЗВЕШТАЈ о Финансијском пословању Истраживачко издавачког центра „Стари Влах“ у 2023. години.

Извештај односи се на период од 01. јануара до 31. децембра 2023. године.

У Назначеном периоду ИИЦ „СВ“ је реализовао своје активности преко текућег рачуна  Удружења.

Реализација планираних активности је била другачија од планираног. Планирали смо да нам приходи буду око 7.000.000 динара, а испало је да су нам приходи који су прошли преко ТР Удружења 577.076,25 (свега 8%), а и расходи су од планираних 7.000.000 износили 534.393,77 (такође око 8%).

Из овога се може закључити да смо се „пружали у мери губера“ како каже пословица и да нисмо улазили у било какве позајмнице или кредите.

Приходе смо остваривали по четири категорије прихода и то: Приходи од продаје издатих књига, од донација, чканарина ПЛ и чланарина ФЛ.

Остварене приходе смо трошили у складу са законом и увидом у финансијску докуменатцију  установили смо да су средства трошена кроз осам категорија и то за потребе редовног функционисања Удружења и у мањем проценту да давање донација и хуманитарних помоћи.

На основу изнетог на рачуну ИИЦ „СВ“, закључно са 31.12.2023. године има (42.722,68) РСД.

Од преузетих обавеза до 31.12.2023. године ИИЦ „СВ“ има само неизмирену обавезу оглашавања према „Варошким новинама“, за износ Новогодишње и Божићне честитке, грађанима Нове Вароши (износ 7.000 РСД), који рачун се очекује у 2024. години.

Поред овог износа у приручној каси Удружења закључно са 31.12.2023. године има 15.133 РСД.

Што укупно чини да Удружење на почетку 2024. године располаже са 57.855,68 РСД.

Такође треба рећи да највећу реализацију активности ИИЦ „СВ“ су поднели спонзори, правна и физичка лица, који су својим личним средствима или средствима својих фирми директно финансирали пројекте које је реализовао ИИЦ „СВ“.

Током године део активности је финансиран путем појединачних спонзорстава и пружања услуга, као вид подршке ИИЦ „СВ“.

Овај вид подршке је много већи и конкретнији за поједине пројекте од оних који су финансирани преко текућег рачуна, али их сем помњања у овом Извештају не можемо директно уврстити у финансирање ИИЦ „СВ“, јер је ток новца ишао мимо ИИЦ „СВ“.

Овакав вид пружања помоћи удружењу је у складу са законом и у наредном периоду ће Центар функционисати на овом принципу.

На основу свега изнетог Надзорни одбор констатује да је Истраживачко издавачки центар „Стари Влах“ у 2023. години радио и реализовао своје активности у складу са Законом и у складу са тим да је целокупно финансијско пословање реализовано у складу прописа о рачуноводству и финансијском пословању и предлаже Скупштини да усвоји понуђени Извештај.

Скупштина је без посебних дискусија једногласно усвојила понуђени извештај.

Милорад Стевовић, директор ИИЦ Стари Влах – ”идемо даље – ПОБЕДИЋЕМО!”

Извештај  предсеника надзорног одбора –  Спасоје Смиљанић

4.

Извештај о раду за 2023. годину и Програм рада за 2024. годину Скупштини је обједињено представио председник Управног одбора г. Владимир Обућина.

Имајући у виду да су чланови Скупштине добиле комплетан Извештај и Програм рада г. Обућина се у свом излагању фокусирао на тежишне резултате у раду који су постигнути у 2023. години и у Програму рада за ову годину нагласио да је ово докуменат који може да се током године и допуњује и мења.

У дискусијама по понуђеним документима су се јавили Босиљка Гујаничић, која се интересовала за реализацију питања које је поставила на претходној Скупштини и Милорад Мишко Стевовић, који је Скупштини продубио одређена сазнања како су се реализовали поједини задаци на који начин су за њихову реализацију обезбеђивана средства. Такође је нагласио да идемо даље и како рече на крају ПОБЕДИЋЕМО!

Скупштина се о понуђеним документима изјаснила обједињено и усвојила их је једногласно.

5.

Свечарски део Скупштине је додела прве Годишње награде коју је установио Истраживачко издавачки центар „Стари Влах“ под именом ПОВЕЉА СТАРИ ВЛАХ. У складу Статута Управни одбор је формирао жири састава: МИлорад Стевовић, Миломир Краговић и Чедо Вучићевић, који је Управном одбору сачинио предлог кога је Одбор једногласно прихватио и донео Одлуку.

На Скупштини је Миломир Краговић у улози известиоца прочитао образложење и Одлуку о додели признања.

(Одлука и образложење са Скупштине у целости)

Образложење: Признање Повеља Стари Влах се додељује за период 2023./2024. годину, а за неговање духа, традиције, језика, писма и изузетан допринос афирмацији привредног, друштвеног, образовног и културног развоја Истраживачко издавачког центра „Стари Влах“ и Старовлашког краја у целини.

На основу Члана 55. Статута ИИЦ „СВ“ и на предлог комисије за доделу признања ИИЦ „СВ“, Управни одбор је на седници одржаној 02. априла 2024. године,  донео О д л у к у: Истраживачко издавачки центар „Стари Влах“ из Београда додељује

Прву С Т А Р О В Л А Ш К У   П О В Е Љ У  господину Рајку Добросављевићу из Београда.

Господин Рајко Добросављевић, родом из Котраже код Гуче спада у ред највећих хуманиста и добротвора Старог Влаха. Пре свега Рајко је успешан пословни човек, власник је престижног Рибљег ресторана „Маринада“ на Сави, дугогодишњи је председник Хуманитарне организације „Стара Рашка“ и члани први донатор Истраживачко издавачког центра „Стари Влах“.

Како његови хуманитарци воле да кажу Рајко није помогао само онима за које није знао или му нису тражили помоћ. Један је од најзаслужнијих за добијена признања Хуманитарне организације „Стара Рашка“ од СПЦ – Орден Светога Саве и Ордена државе Србије – Златна медаља за заслуге.

Иако није рођен на простору „Старог Влаха“ слободно можемо рећи да се о његовим доброчинствима прича у Новој Вароши, Пријепољу, Сјеници… У неким деловима Старог Влаха су га прогласили и за почасног грађанина и формално му доделили кључеве свога места.

Ипак најважније достигнуће којим се Рајко поноси је његова породица коју чува и негује у складу традиције Српског домаћина.

Са реченог у име комисије честитам Рајку Добросављевићу на добијеном признању са жељом да овакав пример прегалаштва следе и други.

            Након добијеног признања лауреат господин Рајко Добросављевић се обратио Скупштини и захвалио на добијеном признању.

У овој тачки Дневног реда председник Управног одбора је Скупштини образложио да су поједини чланови Управног одбора изразили жељу да се повуку са места члана УО јер због пословних и породичних обавеза нису у стању да испуне захтеве који се од њих очекују.

Са изнетог Скупштини је изнео предлог да на лични захтев разреше функције у Управном одбору Аничић др Милана и Стојановић Душана, а да из Надзорног одбора због изражене неактивности Скупштина разреши Тахировић Сабахудина.

            Скупштина је оба предлога једногласно прихватила и разрешила чланове УО и НПО како је то и предочено у предлогу.

Под тачком Разно председавајући је изнео неопходне сервине информације и захвалио спонзорима за одржавање Скупштине, а на крају је реч дао Миломиру Краговићу и Илић др Жарку који су говорили о Годишњаку и мапи Старог Влаха.

            Скупштина је завршена коктелом и дружењем чланова Скупштине уз обећање да се видимо и догодине.